Friday, 22/10/2021 - 03:26|
Chào mừng bạn đến với website của trường THCS số 1 Đồng Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19 năm học 2021- 2022

 PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI

TRƯỜNG THCS SỐ 1 ĐỒNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  158 /KH-THCSS1ĐS

 

    

       Đồng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh trong thời gian

nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19 năm học 2021- 2022

            

   Căn cứ Phương án số: 2967/SGDĐT ngày 18/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy học ứng phó din biến dịch Covid-19 năm học 2021-2022;

          Căn cứ Công văn số: 2527/UBND ngày 19/9/2021 của UBND thành phố Đồng Hới về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022;

            Căn cứ Công văn số: 755/PGDĐT ngày 19/9/2021 của PGD ĐT Đồng Hới về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian giản cách phòng chống dịch  bệnh Covid-19 năm học 2021-2022;

          Trường THCS số 1 Đồng Sơn xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian phòng, chống  dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 - 2022 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Thực hiện chương trình giáo dục của Nhà trường một cách chủ động, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Duy trì hoạt động giảng dạy của GV và học tập của HS trong năm học 2021-2022. Chủ động trong việc thực hiện chương trình giáo dục của Nhà trường.

2. Nâng cao năng lực, kỹ năng công nghệ thông tin của CB-GV, HS trong Nhà trường, giúp làm quen và thành thạo với phương thức dạy - học phổ biến của thời đại công nghệ 4.0. Giáo viên sử dụng được các công cụ dạy học trực tuyến và thực hiện được Kế hoạch dạy học trong điều kiện học sinh nghỉ phòng dịch.

3. Đổi mới tư duy và phương thức dạy học, thúc đẩy nâng cao năng lực giáo viên về công nghệ dạy học và khả năng ứng phó với điều kiện đặc biệt. Xây dựng niềm tin, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG

1. Các môn học trực tuyến

TT

Môn học

Số tiết/tuần

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Toán

3

3

3

3

 

2

Văn

3

3

3

3

 

3

Anh

3

3

3

3

 

4

1

1

1

2

 

5

Hóa

1

 

2

2

 

6

Sinh

1

2

2

1

 

7

Sử

1

1

1

1

 

8

Địa

2

2

1

1

 

Tổng số tiêt/tuần

15

15

16

16

 

2. Phân công phần hành

TT

Họ và tên

Chuyên môn

CN

Giảng dạy

Số tiết

 1.  

Lê Thị Ánh Sen

Văn - GD

6.3(4)

Văn 94(3), Văn 62,3(6)

9

 1.  

Phan Thị Thương

Văn

8.2(4)

Văn 82,3,4(9)

9

 1.  

Phạm Thị Lâm

Văn - Sử

9.3(4)

Văn 92,3(6), Văn 81(3)

9

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Văn

7.5(4)

Văn 71, 2, ,5 (9), Văn 61(3),

12

 1.  

Nguyễn Thị T. Phượng

Văn

7.4(4)

Văn 73,4(6), Văn 91(3)

9

 1.  

Phạm Thị Nga

Sử

 

Sử K6(3), K7(5), Sử K8 (8)

16

 1.  

Ng Thị Thúy Nga

Toán - Lý

 

Toán 62,3(6); Toán 9 1, 3 (6),

12

 1.  

Hồ Quang Hải

Lý - Tin

9.4(4)

Lí K8(4), Lí 63(1), Lí 9(8)

13

 1.  

Nguyễn Thị Hạnh

Toán - Lý

6.2(4)

Toán 62 (3); Toán 72,3,4(9)

12

 1.  

Nguyễn Xuân Chung

Toán - Lý

 

Toán 71,5 (6), Toán 83, 4(6),  Lý 74, 5 (2),

14

 1.  

Ng Thị Hồng Thúy

Toán - Lý

9.2(4)

Toán 92,4 (6), Lý 61, 2 (2) Lý 71,2,3(3)

11

 1.  

Hoàng Thị Thanh Hương

Toán - Tin

 

Toán 81, 2(6)

6

 1.  

Phạm Xuân Hưng

Hóa - Sinh

 

Hóa 81,2 (4)

4

 1.  

Vũ Xuân Phương

Hóa- Sinh

 

Sinh-Hóa K6 (6), Hóa 9(8)

14

 1.  

Hà Nhật Đăng

Hóa- Sinh

7.1(4)

Sinh 7(10), Hóa 83,4 (4)

14

 1.  

Trần Thị Minh Tươi

Sinh - CN

9.1(4)

Sinh 8(8), Sinh 9(4)

12

 1.  

Hoàng Thị Vân

Địa

 

Địa 6(6), Địa 8(4), Địa 9(4)

14

 1.  

Hoàng Thúy Ngân

Địa

 

Địa K7(10) , Sử K9 (4)

14

 1.  

Trương Mỹ Hạnh

Tiếng Anh

6.2(4)

Anh 61,2(6), Anh 91,3(6)

12

 1.  

Trương Thị H. Anh

Tiếng Anh

8.1(4)

 Anh 81,2,4(9), Anh 63 (3).

12

 1.  

Trần Thị Lệ Hường

Tiếng Anh

7.2(4)

Anh 71,2, 4(9),  Anh 83(3)

12

 1.  

Hồ Thị Oanh

Tiếng Anh

7.3(4)

Anh 92,4(6), Anh 73, 5(6),

12

 

3. Thời gian học

- Thời gian học trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 20/9/2021.

+ Buổi sáng: Khối 8, 9.

+ Buổi chiều: Khối 6, 7

- Mỗi buổi học 3 tiết, riêng khối 8, 9 sáng thứ 6 học 4 tiết.

- Giờ vào học:

Buổi

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Sáng

7h00-7h45

8h00-8h45

9h00-9h45

10h00-10h45

Chiều

14h00-14h45

15h00-15h45

16h00-16h45

 

4. Thời khóa biểu (có phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

      1.1. Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cụ thể, chi tiết gửi các TTCM, GVCN, GVBM. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường. Xây dựng  TKB đảm bảo dạy 8 môn cho HS.

  - Khối 7,8,9 gồm: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa;

  - Khối 6: Toán, Văn, Anh, KHTN (Lý, Hóa, Sinh), Sử, Địa.

      1.2. Tổ chức họp trực tuyến với Cốt cán để rà soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Họp Hội đồng triển khai Kế hoạch đến toàn thể CB,GV,NV.

      1.3. Tập huấn cho toàn bộ giáo viên về các công cụ dạy học và kiểm tra đánh giá online, tập huấn cách xây dựng bài giảng và cách thực hiện bài giảng.

      1.4. Tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu, giám sát việc dạy của giáo viên và việc tham gia học tập của học sinh đúng thời gian và thời lượng. (HT tham gia cùng nhóm Văn, Anh, Sử ; P. HT tham gia cùng nhóm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa)

      1.5. Xây dựng quy định việc dạy học trực tuyến và kiểm tra kết quả dạy học của giáo viên.

      1.6. Kêu gọi CB,GV,NV trong nhà trường ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến đã qua sử dụng cho những em có hoàn cảnh khó khăn. 

2. Tổ chuyên môn

2.1. Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ gửi Ban giám hiệu duyệt trước ngày 19/9/2021.

2.2. Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tiết.

2.3. Kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.4. Chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về các hoạt động chuyên môn của tổ trong thời gian triển khai dạy học trực tuyến.

3. Giáo viên chủ nhiệm

3.1. GVCN cùng GVBM thành lập các nhóm lớp, tạo phòng học và hướng dẫn cho học sinh cách đăng nhập vào các phần mềm học tập trực tuyến và tham gia học tập.

3.2. Theo dõi, quản lý học sinh học trực tuyến; nắm bắt lí do những em không tham gia học tập báo cáo kịp thời sau mỗi buổi học (nhập trực tiếp trên drive) để nhà trường có phương án xử lí. Đối với những học sinh không có thiết bị học tập, GVCN kết hợp cùng giáo viên bộ môn bằng nhiều hình thức hướng dẫn học tập hoặc gửi bài tập cho HS, không được có HS trong lớp bị bỏ lại phía sau.

3.3. Thường xuyên liên hệ với GVBM, với phụ huynh để trao đổi, nắm bắt tình hình học tập của học sinh lớp mình.

3.4. Thông báo tới 100% phụ huynh lớp mình chủ nhiệm về Thời khóa biểu, thời gian học, về yêu cầu của nhà trường; lắng nghe các ý kiến góp ý của phụ huynh để nâng cao chất lượng học tập của HS.

3.5. Động viên học sinh trong lớp chia sẽ thiết bị học tập cùng bạn nếu có điều kiện. (Điện thoại thông minh cũ còn dùng được)

4. Giáo viên bộ môn

      4.1. Giáo viên tự trang bị thiết bị dạy học để đảm bảo thực hiện được việc dạy học trực tuyến như: máy tính, camera, phone; lựa chọn phần mềm phù hợp, chủ động học tập và làm chủ công nghệ thông tin.

      4.2. Cùng với GVCN thiết lập phòng học theo phân công chuyên môn (nếu dạy google meet), chủ động thời gian test thử lớp học.

      4.3. Soạn bài theo thứ tự chương trình; dạy đúng TKB đã phân công, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu về công tác dạy học trực tuyến.

4.4. Trước mỗi buổi dạy GV vào trước 5 phút để ổn định, sau đó tiến hành điểm diện và dạy đến hết tiết. Ra bài tập sau mỗi tiết học đảm bảo tính vừa sức cho học sinh.

4.5. Cùng GVCN theo dõi việc học của HS về bộ môn mình phụ trách. Gửi hướng dẫn học bài và bài tập về cho những HS không có điều kiện học trực tuyến thông qua GVCN.

      4.6. Trao đổi về tình hình học tập của lớp cho GVCN; những khó khăn vướng mắc (nếu có) trong các buổi dạy trên nhóm zalo của nhà trường.

      4.7. Kiểm tra đánh giá thường xuyên được GVBM chủ động tiến hành trong quá trình dạy học. Nội dung kiểm tra đảm bảo tính vừa sức, động viên học sinh. Đánh giá định kỳ và cuối kỳ. (Thực hiện theo chỉ đạo của PGD)

5. Thư kí Hội đồng

      Tổng hợp số liệu HS đủ điều kiện, không đủ điều kiện học trực tuyến của các lớp. Tổng hợp số lượng HS học trực tuyến của các lớp theo ngày báo PHT. (số liệu đã được GVCN nhập trực tuyến trên đường link)

6. Học sinh

6.1. Được GV hướng dẫn về kỹ năng sử dụng phần mềm học tập trực tuyến trước khi tham gia bài học.

6.2.Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập, nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên, hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

6.3. Những học sinh không có điều kiện học trực tuyến, cố gắng bằng mọi cách tiếp cận bài học như nghiên cứu sách giáo khoa, tự học, cố gắng làm các bài tập khi GVCN chuyển bài về hoặc nhận bài tập thông qua các bạn cùng lớp. Các em có thể theo dõi bài học qua Tivi. Trường hợp các em không tiếp cận được bài học qua một phương tiện nào, sau khi dịch tạm lắng xuống thành phố tổ chức học tập trực tiếp, nhà trường sẽ lập nhóm tổ chức dạy bù những em chưa được học và các em có nhu cầu bồi dưỡng lại kiến thức đã học.

6.4. Trang phục lịch sự, góc học tập gọn gàng, không được chia sẽ những hình ảnh hoặc lời nói phản cảm khi tham gia học tập.

7. Cha mẹ học sinh

      7.1. Hiểu rõ và ủng hộ chủ trương của Lãnh đạo các cấp, Kế hoạch của Nhà trường về việc dạy học trực tuyến. Đây là một phương thức dạy học chính thức trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch bệnh Covicd-19.

      7.2. Nhắc nhở học sinh cần tham gia học tập và tuân thủ nội quy lớp học, thực hiện nhiệm vụ học tập.

      7.3. Chuẩn bị điều kiện về thiết bị, tạo không gian, thời gian riêng cho học sinh học tập để con có thể tham gia học liên tục, hiệu quả.

      7.4. Chủ động liên hệ, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để trao đổi các thông tin và giám sát hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trong quá trình học tập tại gia đình.

Trên đây là kế hoạch cụ thể về việc dạy học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện.

Kế hoạch trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế của nhà trường và sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đồng Hới./.


Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT (để b/c);                                                                                    (Đã ký)

- Tổ CM; CBGV (để thực hiện);                                                          

- Lưu VT .                                                                                    


                                                                                               Lê Thị Minh Lý

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 138
Tháng 10 : 2.473
Năm 2021 : 14.364